Základná montáž do 3,6kW za 389,-€ s DPH

Základná montáž do 5,6kW za 419,-€ s DPH

Základná montáž do 7,6kW za 489,-€ s DPH

Zľava 60,-€ s DPH z montáže, pre montáž u nás zakúpených jednotiek!

Základná montáž: vzdialenosť medzi vnútornou a vonkajšou jednotkou tvorí iba obvodová stena (Montáž A, Montáž B).

 

Cena montáže zahŕňa:

Medené potrubie do 3 metrov
Komunikačné vedenie
Prívodný kábel do 5 metrov
Kondenzačnú hadicu do 5 metrov
Krycia lišta 1 meter
Konzolu vonkajšej jednotky
Silentbloky pre vonkajšiu jednotku
Montážny a spojovací materiál
Osadenie a inštaláciu vnútornej jednotky
Osadenie a inštaláciu vonkajšej jednotky
Prierazové práce jednej nearmovanej steny do hrúbky 40 cm
Vákuovanie okruhu
Vákuový test tesnosti
Kontrolu spojov
Spustenie systému
Kontrola funkčnosti systému
Zaškolenie k obsluhe
Dovoz materiálu do 40 km od Michaloviec
Obhliadku miesta inštalácie a vypracovanie cenovej ponuky

V prípade komplikovanejšej montáže alebo dlhšej trasy medzi jednotkami (Montáž C, Montáž D) bude rozdiel fakturovaný naviac

Cena montáže nezahŕňa:

Cenu práce vo výškach ( pracovná plošina, ak je potrebná k montáži)
Obtiažny prechod cez stenu / armatúra v stene alebo kameň
Elektrické ističe

 

Prečo odbornú montáž?

Splitové klimatizácie radíme medzi pevne inštalované a sú vhodné pre celoročnú prevádzku pri chladení a kúrení. Nevhodne umiestnenie jednotiek a voľba výkonu môžu mať za následky zvýšenú spotrebu elektrickej energie a nesplnenie očakávaní zákazníka a ďalšie náklady na opravy a úpravy systému. Nekvalitne vykonaná montáž, so sebou nesie aj riziká častých porúch a zvýšenú hlučnosť výrobku. A takisto skrátenie životnosti systému a pod., pričom tieto poruchy nie sú spôsobené nekvalitným výrobkom, ale len zlými inštalačnými postupmi.

Montáž zahŕňa nutnosť stavebných úprav, vzájomné prepojenie vnútornej a vonkajšej jednotky medeným potrubím, odvod kondenzátu a elektrické pripojenie väčšinou vonkajšej jednotky. Jednou z podmienok záruky klimatizácií je odborná inštalácia. Cena odbornej inštalácie klimatizačných jednotiek nie je súčasťou ceny výrobku. Jej cena je odvodená od konkrétnych požiadaviek zákazníka a tiež podľa možností miesta inštalácie.

Pre odbornú inštaláciu odporúčame využiť spoločnosť, ktorá sa zaoberá montážou a servisom klimatizačnej techniky a je držiteľom “Certifikátu kategórie I”. Tento certifikát oprávňuje k inštalácii, údržbe a servisu zariadení obsahujúcich fluórované skleníkové plyny.