Splitové klimatizácie radíme medzi pevne inštalované a sú vhodné pre celoročnú prevádzku pri chladení a kúrení. Nevhodne umiestnenie jednotiek a voľba výkonu môžu mať za následky zvýšenú spotrebu elektrickej energie a nesplnenie očakávaní zákazníka a ďalšie náklady na opravy a úpravy systému. Nekvalitne vykonaná montáž, so sebou nesie aj riziká častých porúch a zvýšenú hlučnosť výrobku. A takisto skrátenie životnosti systému a pod., pričom tieto poruchy nie sú spôsobené nekvalitným výrobkom, ale len zlými inštalačnými postupmi.

Montáž zahŕňa nutnosť stavebných úprav, vzájomné prepojenie vnútornej a vonkajšej jednotky medeným potrubím, odvod kondenzátu a elektrické pripojenie väčšinou vonkajšej jednotky. Jednou z podmienok záruky klimatizácií je odborná inštalácia. Cena odbornej inštalácie klimatizačných jednotiek nie je súčasťou ceny výrobku. Jej cena je odvodená od konkrétnych požiadaviek zákazníka a tiež podľa možností miesta inštalácie.

Pre odbornú inštaláciu odporúčame využiť spoločnosť, ktorá sa zaoberá montážou a servisom klimatizačnej techniky a je držiteľom “Certifikátu kategórie I”. Tento certifikát oprávňuje k inštalácii, údržbe a servisu zariadení obsahujúcich fluórované skleníkové plyny.

Cena montáže zahŕňa:

 Osadenie a inštaláciu vnútornej jednotky
 Osadenie a inštaláciu vonkajšej jednotky
 Prierazové práce jednej nearmovanej steny do hrúbky 40 cm
 Vákuovanie okruhu
 Vákuový test tesnosti
 Kontrolu spojov
 Spustenie systému
 Kontrola funkčnosti systému
 Zaškolenie k obsluhe
Dovoz materiálu do 40 km od Michaloviec
 Obhliadku miesta inštalácie a vypracovanie cenovej ponuky

Cena montáže nezahŕňa:

 Konzolu pre vonkajšiu jednotku
 Elektrické vodiče, ističe
 Krycí tunel s doplnkami
 Izolované medené potrubie
 Potrubie na odvod kondenzátu
 Cenu práce vo výškach ( pracovná plošina, ak je potrebná k montáži)
Obtiažny prechod cez stenu / armatúra v stene alebo kameň

Základná montáž do 3,6kW za 200,00€ s DPH