Pravidelný servis klimatizácie prispieva predovšetkým k čistému a zdravotne nezávadnému vzduchu vo vašej domácnosti, alebo kancelárii k bezporuchovej prevádzke a predĺženiu životnosti. Servis klimatizácie šetrí spotrebu energie a taktiež finančné prostriedky za opravy a prípadne škody. Výrobcovia zariadenia doporučujú servisnú prehliadku zariadenia minimálne raz za rok, servisným technikom. Pri servise klimatizácií servisný technik vydezinfikuje klimatizáciu, skontroluje stav chladiacého média, skontroluje elektroinštaláciu a pripraví vašu klimatizáciu na letnú sezónu.

Cena servisu klimatizácie – 62,50€ s DPH

(1 x vnútorná a 1 x vonkajšia jednotka)

Cena servisu zahŕňa:

 Kontrolu zariadenia
Vyčistenie a dezinfekcia vnútornej jednotky (výparníka)
 Vyčistenie filtrov a plastových častí
Vyčistenie vonkajšej jednotky (kondenzátora)
 Skontrolovanie elektrickej časti klimatizačnej jednotky
 Skontrolovanie tlaku chladiaceho média
 Diagnostika prípadnej poruchy

Cena servisu nezahŕňa:

Použitý montážny materiál
Lešenie

Cestu k zákazníkovi