Čo je rekuperácia?

Rekuperácia je vlastne spätné získavanie tepla. Privádzaný vonkajší čerstvý vzduch prechádza cez rekuperačný výmenník vo vnútri vzduchotechnickej jednotky, do ktorého z druhej strany vstupuje teplý “odpadný” vzduch z objektu (bytu, domu). Oba tieto vzduchy sú vo výmenníku od seba dokonale oddelené sústavou kanálikov, aby nedochádzalo k spätnému prenikaniu pachov a vlhkosti z odvádzaného do privádzaného vzduchu. Cez steny kanálikov avšak prechádza teplo z odpadového vzduchu do privádzaného, ktorý sa tak zohrieva a takto ohriaty vstupuje cez vzduchotechnické výustky do obytných miestností. Je to jednoduché a účinné. Dnešné rekuperačné výmenníky renomovaných výrobcov dosahujú vysoký účinok odovzdávania tepla a to až 90%!

Cena montáže rekuperácie je možná len po obhliadke priestorov alebo projektu.